Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2015

09:53:00 Ngày 17/10/2015

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và tình hình thực tế yêu cầu công tác Đoàn có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở Đoàn là rất lớn, Học ...

5831